• English

Az elektromos töltőállomások elsőrangú keresője

Autótöltés okosan

A SmartCharging ingyenes applikáció a Magyarországon elérhető EV-töltőpontok részletes adatbázisát tartalmazza, melynek segítségével könnyen tervezhetsz útvonalat a megfelelő állomásig. Ingyenes frissítésekkel a jövőben egész Európát lefedő adatbázis lesz elérhető. A folyamatosan bővülő funkciók, az intelligens kereső és a közösségi lehetőségek gondoskodnak róla, hogy minden EV-töltéssel kapcsolatos tudnivalóról időben értesülj.

Tervezz útvonalat

Találd meg az autódnak megfelelő töltőpontokat
és tervezz útvonalat a kiválasztott célig!

Kérj leírást

Kérj részletes leírást és képeket
az állomásokról, vagy tekintsd át őket
lista nézetben!

Ellenőrizd a töltőket

Figyeld a töltőpontok elérhetőségét
a valós időben frissülő rendszerben!

Ismerkedj meg

az autótöltést segítő okosfunkciókkal!

 • Szabad töltőpont

  Meg­­­ta­­lál­­ha­­tod a leg­­megfe­le­­­lőbb töl­­té­­si pon­­tot a va­­lós­­ i­­de­­­jű in­­for­­má­­ci­­ók a­­lap­ján.
 • Optimális útvonal

  Az app­li­ká­ci­ó op­ti­má­lis út­vo­nal­ter­vet ké­szít ne­ked az el­ér­he­tő töl­té­si pon­tok­hoz.
 • Költségtervezés

  A töl­tés­sel, e­ner­gi­afo­gyasz­tás­sal kap­cso­la­tos költ­sé­ge­ket is nyo­mon kö­vet­he­ted és költ­ség­op­ti­ma­li­zá­ci­ós ja­vas­la­to­kat kap­hatsz.
 • A vezetési stílus vizsgálata

  O­kos­mé­ré­si funk­ci­ók­kal is­mer­he­ted meg gép­jár­mű­ved ak­tu­ál­is, il­let­ve át­la­gos fo­gyasz­tá­sát.
 • Okos tervezés

  Az ú­ti­cél, a ve­ze­té­si stí­lus, az el­ér­he­tő töl­tő­ál­lo­má­sok és az ak­ku­mu­lá­tor töl­tött­sé­gé­nek függ­vé­nyé­ben töl­té­si terv­ja­vas­la­tot kér­hetsz.
 • Biztos célbajuttatás

  Az al­kal­ma­zás hasz­ná­la­tá­val nem kell töb­bé at­tól tar­ta­nod, hogy nem tudsz el­jut­ni az egyik pont­ból a má­sik­ba: a tá­vol­sá­gok ki­szá­mít­hat­ó­vá, a köz­le­ke­dés ter­vez­het­ő­vé vá­lik.

Csatlakozz

a SmartCharging folyamatosan bővülő közösségéhez,
találj rá a megfelelő töltőpontokra
és oszd meg a tapasztalataidat másokkal!

Töltsd le a SmartCharging applikációt most!

Kapcsolat

Írj nekünk

 • Referenciáink
 • Amennyiben többet szeretnél megtudni rólunk, lépj kapcsolatba velünk az info@smartcharging.hu e-mail címen!
 • Karrier
 • Ha új kihívásokat keresel egy robbanásszerűen fejlődő területen egy remek csapat támogatásával rugalmas munkaidőben, jelentkezz most!
 • Adatvédelem
 • Mielőtt használod a SmartCharging applikációt, kérjük, olvasd el az adatvédelmi tájékoztatónkat.