• English

Töltéstámogató rendszer

Töltésmenedzsment korszerűen

Az eMotion olyan integrált platform az elektromosautótöltő-üzemeltetők számára, mely rugalmas és költséghatékony megoldást nyúlt felhasználói és (rendszer) üzemeltetői problémákra egyaránt. Maximálisan adaptálható különböző e-mobilitási üzleti modellekre, szerepekre és struktúrákra, így minden igényt könnyedén kielégít.

Minden funkció egy helyen

Az Motion töltőpontokat menedzselő SaaS backend rendszer, amely egyszeri csatlakozási díjat és alacsony üzemeltetési költséget eredményez. A köz­pon­ti rend­szer­me­ne­dzs­ment és fe­lü­gye­let­funk­ci­ók ré­vén a rend­szer­le­ál­lá­si i­dők nagy­mér­ték­ben csök­kent­het­ők, ezál­tal a szol­gál­ta­tás szín­vo­na­la e­mel­he­tő.

 • CRM
 • Vásárlói program
  loyalty rendszerek
 • Számlázás, fizetés
 • Energiaszolgáltatók
 • Parkolás, roaming
 • Helyi energiamenedzsment rendszer

Sze­mély­re szab­ha­tó, ru­gal­mas és költ­ség­ha­té­kony in­teg­rá­ci­ós szol­gál­ta­tá­sok az ügy­fél ál­tal ki­vá­lasz­tott 3rd par­ty rend­sze­rek­kel.

Innovatív ügyfélkezelés

Ügyfelek, felhasználói csoportok rugalmas adminisztrációja

Egyszeri csatlakozási díj

 • Versenyképes, az infrastruktúra nagyságától függő üzemeltetési díjak
 • A rendkívül magas rendelkezésre állás következtében
  jobb kihasználtság és megtérülés
 • Robusztus kialakítás révén magas SLA

Könnyű ellenőrzés

Általános és pénzügyi riportok készítése a rendszer működéséről

Teljes körű funkcionalitás

 • 1.6
  Teljes körű lefedettség az OCPP 1.6 szerint
 • Teljes körű azonosítási és adminisztrációs lehetőségek (RFID, mobil app)
 • Smart Charging támogatás (lokális és épületenergetikai rendszerrel történő integráció)

Az emobilitás piac evolúciójának, bővülésének adaptív támogatása

 • Skálázható és moduláris rendszerarchitektúra
 • A migráció, bevezetés magas fokú támogatása (folyamatok és szoftver)

Válassza a legkorszerűbb megoldást!

Forduljon hozzánk bizalommal és tájékozódjon az eMotion lehetőségeiről!

Kapcsolat

Írjon nekünk